Į pirmą puslapį

MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLOS
mokytojo JULIAUS NORVILOS
nuotolinio mokymo KOMPOZICIJOS pamokų užduotys 4A klasei


Nuo 2020 birželio 08 iki 2020 birželio 29 ,1val.per savaitę

Uždavinys: stilizuoti vaizduojamą objektą naudojant grafines raiškos priemones:tašką,liniją,t.p.ritmą,ornamentą.

Atsisiųsti KOMPOZICIJOS nuotolinio mokymosi užduotis 2020 m. birželis

2020 © MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA